ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 73 - 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2155511916

Επιστημονική ημερίδα στο Divani Caravel 14/02/2015